คุณสงสัยว่าจะแก้ไข PS3 ได้อย่างไรเมื่อคุณได้รับข้อผิดพลาด Yellow Light of Death? และคุณต้องการที่จะรู้ว่าอะไรเป็นสาเหตุให้ PS3 ของคุณหยุดทำงานตั้งแต่แรก? คนส่วนใหญ่ที่ได้รับแสงสีเหลืองแห่งความตายรู้สึกท้อแท้อย่างสิ้นเชิง แต่อะไรเป็นสาเหตุ และที่สำคัญกว่านั้น คุณสามารถทำอะไรกับมันและข้อผิดพลาด PS3 YLOD ได้บ้าง สาเหตุหลักของข้อผิดพลาด YLOD บน PS3 ของคุณมีความร้อนสูงเกินไป แม้ว่าคุณจะเล่น PS3 เป็นเวลาหลายชั่วโมงติดต่อกัน

Read More